Tikanga Māori

FROM EXPLOITATIVE TO REGENERATIVE TOURISM: Tino rangatiratanga and tourism in Aotearoa New Zealand

Submitted by csmi500 on Mon, 12/14/2020 - 09:57
Article type
DOI
10.20507/MAIJournal.2020.9.3.10

Aotearoa New Zealand’s environmental management has long been considered short-sighted and focused on economic development over environmental, cultural or social imperatives. Tourism contributes to those pressures on our environments and communities. While Māori have always been involved in tourism, there is a concerted movement by many Māori towards engagement with tourism as a means of reconnecting with cultural traditions, protecting natural resources and providing employment for whānau.

Te rangiwhāwhā o ngā atua Māori

Submitted by csmi500 on Mon, 02/17/2020 - 13:37
Article type
Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2019.8.3.4

He kipakipa mutunga kore kua oho ake i te whatumanawa o te tangata kia mōhio anō ia ki ngā taonga tuku iho a ōna mātua tūpuna. E kitea ana i te hiakai o te iwi Māori whānui ki ngā kōrero mō Matariki, te maramataka Māori, te whakatere waka, te whakaora tikanga, me te tupu matomato rawa o ngā kaupapa whakarauora reo. Nā, ko te aronga nui o tēnei tuhinga he kuhu atu ki ngā kōrero tuku iho e pā ana ki ō tātou atua Māori. Inā rā, ko te matapae i tōna whai tikanga nui ki te whanaketanga o te tuakiri Māori, ka tahi.

Maumahara Papahou: A mobile augmented reality memory treasure box based on Māori mnemonic aids

Submitted by csmi500 on Wed, 07/03/2019 - 12:37
Article type
DOI
10.20507/MAIJournal.2019.8.2.2

He aha te mea nui o te ao? He tangata, he tangata, he tangata.

What is the most important thing in the world? It is people, it is people, it is people.